Regeneracja filtra Liebherr pozwala na usprawnienie pracy filtra cząstek stałych DPF bez konieczności jego wymiany. Taka naprawa maszyny poprzez komputer pokładowy sprawia, że w szybki i profesjonalny sposób poprawiany jest aktualny stan filtra w koparkach, ładowarkach czy podnośnikach teleskopowych.

Dlaczego regeneracja filtra w Liebherr i innych markach jest istotna?

Odpowiedzialny za wychwytywanie cząstek sadzy filtr sprawia, że w spalinach jest mniej szkodliwych substancji w postaci gazów spalinowych oraz sadzy, a także popiołu. Substancje te pozostają jednak w maszynie i osiadają na filtrze DPF, dlatego w przypadku grupy maszyn obsługiwanej przez nas marki, regeneracja filtra Liebherr może być niezbędna do jego prawidłowego działania.

Regeneracja, w przeciwieństwie do wymiany, pozwala przy zachowaniu aktualnego stanu elementów wewnętrznych maszyny przywrócić jej działanie do niemal pierwotnych parametrów. Do określonego momentu filtr ulega samoczynnej regeneracji, natomiast proces ten zostaje zachwiany gdy:

  • maszyna użytkowana jest często, ale w krótkich cyklach pracy i nie może rozgrzać się dostatecznie,
  • użytkowany jest przypadkowy olej do silnika (optymalny to niskopopiołowy o znikomej zawartości siarki w składzie),
  • istnieje problem z recyrkulacją spalin poprzez niecałkowite spalanie zastosowanego paliwa; wzrasta wtedy powstawanie cząsteczek sadzy,
  • nie jest przestrzegana zalecana przez producenta częstotliwość między wymiany oleju, płynu hamulcowego (przekroczone tzw. interwały serwisowe).

W każdej z tych sytuacji wystarczająca może być czyszczenie filtra DPF z zalegających szkodliwych cząsteczek, natomiast warto zgłosić to do serwisu odpowiednio wcześniej, gdy maszyna pracuje nadal prawidłowo i nie uległy uszkodzeniu inne podzespoły.

Bez wypalania, a radykalnie – regeneracja filtra Lienherr w praktyce

Tak w maszynach marki Liebherr, jak też innych, regeneracja filtra możliwa jest zazwyczaj bez wypalania cząstek stałych i bez manualnego czyszczenia. Za pomocą nowoczesnych maszyn mycie i suszenie odbywa się w cyklach, gdzie oczyszczona woda doskonale radzi sobie z kolejnymi partiami osadów, doczyszczając stopniowo każdy filtr.

Taka regeneracja sprawia, że w nieinwazyjny sposób regeneracja filtra Liebherr dowolnej maszyny budowlanej przywraca filtrowi walory użytkowe i sprawia, że ponownie może on spełniać swoje zadanie i być wystarczająco wydajnym do długotrwałej pracy w terenie, przy najbardziej zaawansowanych realizacjach, gdzie sprawność całej maszyny jest priorytetem.

Regem Service jako sposób na regenerację filtra Liebherr

Lampka kontrolna informująca o zapchaniu filtra jest ewidentnym sygnałem do przeprowadzenia konkretnych działań. Regeneracja filtra Liebherr oraz filtrów innych maszyn budowlanych pozwala na nieprzerwaną i efektywną pracę silnika w dłuższych i krótszych cyklach pracy, co znacznie zwiększa możliwość dowolnego gospodarowania daną maszyną. W przypadku jakichkolwiek usterek zapraszamy do naszej firmy Regem Service na fachową diagnozę oraz regenerację.