Wyszukaj kod błędu:

  • Kategorie

  • Zresetuj wynik

Znalezione kody:

Kod błędu: MA034

Opis błędu: CAN: timeout modułu wejściowego opcji 4 – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA033

Opis błędu: Niskie napięcie baterii buforowej MASTER.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA032

Opis błędu: Uszkodzona bateria buforowa MASTER lub brak baterii.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA02C

Opis błędu: Błąd sumy ogólny. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA02B

Opis błędu: Błąd sumy modułu CAN. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA02A

Opis błędu: Błąd sumy – jednostka nadrzędna wysłała wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA029

Opis błędu: Błąd sumy – moduł wejściowy 1 wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA028

Opis błędu: Błąd sumy – moduł wejściowy 2 wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA027

Opis błędu: Błąd sumy – moduł wyjściowy 1 wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA026

Opis błędu: Błąd sumy – moduł wyjściowy 2 wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA025

Opis błędu: Błąd sumy – moduł zespołu wskaźników wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA024

Opis błędu: Błąd sumy – moduł głównej klawiatury wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA023

Opis błędu: Błąd sumy – opcjonalny moduł klawiatury wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA021

Opis błędu: Błąd sumy – opcjonalny moduł wyjściowy 1 wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA020

Opis błędu: Błąd sumy – opcjonalny moduł wejściowy wysłał wewnętrzny kod błędu. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA011

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout modułu operatorskiego opcji – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Moduł operatorski – nie działają opcje.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA010

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout modułu operatorskiego klimatyzacji – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Moduł operatorski – nie działa klimatyzacja.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA008

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout modułu wejściowego 3 – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Nie działa moduł wejściowy 3.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA007

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout modułu wyjściowego 3 – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Nie działa moduł wyjściowy 3.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA006

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout elektroniki sterującej klimatyzacji – uszkodzenie sprzętowe, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Elektronika sterująca – nie działa klimatyzacja.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: MA005

Opis błędu: Magistrala CAN: timeout zespołu wskaźników, uszkodzenie sprzętowe klawiatury, błąd w okablowaniu magistrali CAN. Nie działa zespół wskaźników.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6017

Opis błędu: Błąd sumy – moduł silnika wysokoprężnego wysłał wewnętrzny kod błędu. – Jest wyświetlany na zespole wskaźników i reprezentuje wszystkie kody serwisowe silnika. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6016

Opis błędu: Brak prądu na wyjściu alternatora. Pole symbolu – kontrolka ładowania (H6) świeci, hamulec postojowy nie daje się zwolnić.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6012

Opis błędu: Jest wyprowadzany zawsze razem z dodatkowym kodem serwisowym. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6011

Opis błędu: Aktywne ograniczenie ograniczanie mocy silnika wysokoprężnego na dużych wysokościach (od 2250 m npm). Zredukowana moc silnika wysokoprężnego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6010

Opis błędu: Aktywna redukcja mocy silnika wysokoprężnego. Zredukowana moc silnika wysokoprężnego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M600F

Opis błędu: Elektronika silnika wykryła błąd wewnętrzny. Silnik wysokoprężny wyłącza się.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M600E

Opis błędu: Uszkodzony wtryskiwacz (elektromagnetyczny element pompy). Nierówna praca silnika wysokoprężnego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M600D

Opis błędu: Wyłączenie awaryjne silnika wysokoprężnego Uszkodzony czujnik obrotów 1 i 2. Silnik wysokoprężny wyłącza się.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M600C

Opis błędu: Jest wyprowadzany zawsze razem z dodatkowym kodem serwisowym. Błąd sumy – zależny od rodzaju błędu.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M600B

Opis błędu: Za wysokie obroty silnika wysokoprężnego: za wysokie podczas zjazdu ze stromego zbocza > 2500 obr./min. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika wysokoprężnego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6008

Opis błędu: Za niski poziom czynnika chodzącego. Pole symbolu – temperatura czynnika chłodzącego (H13) i pole symbolu STOP świecą, ciągły ostrzegawczy sygnał akustyczny.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6006

Opis błędu: Zanieczyszczenie filtra powietrza: zadziałał wyłącznik podciśnieniowy. Świeci pole symbolu – Zanieczyszczenie filtra powietrza (H7).
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6004

Opis błędu: Za niskie ciśnienie oleju silnikowego. Pole symbolu – ciśnienie oleju silnikowego (H4) świeci, pole symbolu Stop (H36) świeci, po 10 sek. włącza się ciągły akustyczny sygnał ostrzegawczy.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6003

Opis błędu: Woda w filtrze wstępnym paliwa. Przerywany akustyczny sygnał ostrzegawczy, silnik wysokoprężny ma zredukowaną moc.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6002

Opis błędu: Temperatura paliwa powyżej 75°C przez ponad 10 sek. Przerywany akustyczny sygnał ostrzegawczy, silnik wysokoprężny ma zredukowaną moc.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6001

Opis błędu: Temperatura powietrza ładowania powyżej 75°C przez ponad 3 sek. Przerywany akustyczny sygnał ostrzegawczy, silnik wysokoprężny ma zredukowaną moc.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M6000

Opis błędu: Temperatura czynnika chłodzącego powyżej 100°C, ponad 3 sek.. Pole symbolu – temperatura czynnika chłodzącego (H13) miga a pole symbolu STOP świeci, ciągły ostrzegawczy sygnał akustyczny.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5056

Opis błędu: Drążek sterujący LH: za niskie napięcie zasilające potencjometru. Opcja niedostępna.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5055

Opis błędu: Drążek sterujący LH: wyłączenie funkcji z powodu zbyt dużej odchyłki potencjometru. Opcja niedostępna.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5054

Opis błędu: Drążek sterujący LH: potencjometr poza zakresem tolerancji. Opcja jeszcze dostępna.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5043

Opis błędu: Sterowanie joystickiem: wyłączenie bezpieczeństwa ze względu na zbyt dużą odchyłkę sygnałów joysticka. Nie działa sterowanie joystickiem.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5042

Opis błędu: Sterowanie joystickiem: nadmiarowe wygnały wejściowe poza zakresem tolerancji. Nie działa sterowanie joystickiem.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5041

Opis błędu: Różnica między obrotami serwomotoru 1 i obrotami wału wyjściowego na biegu 3. Wyłączany jest zakres automatyki A2-3 (zablokowany 3-ci bieg).
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M5040

Opis błędu: Różnica między obrotami serwomotoru 2 i obrotami wału wyjściowego na biegu 2. Możliwa jazda tylko na biegu stałym 1, serwomotor 1 reguluje tylko w zakresie 50 – 100%, serwomotor 2 jest ustawiony na 0°, sprzęgło 2 jest zwolnione.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M503F

Opis błędu: Różnica między obrotami serwomotoru 2 i obrotami wału wyjściowego na biegu 1. Możliwa jazda tylko na biegu stałym 1, serwomotor 1 reguluje tylko w zakresie 50 – 100%, serwomotor 2 jest ustawiony na 0°, sprzęgło 2 jest zwolnione.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M503E

Opis błędu: Różnica między obrotami serwomotoru 1 i obrotami wału wyjściowego na biegu 1. Możliwa jazda tylko na biegu stały 2, niedostępna funkcja Kick-Down.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M503D

Opis błędu: Kompensacja serwomotoru 2 za niski prąd minimalny. Serwomotor zachowuje starą wartość.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M503C

Opis błędu: Kompensacja serwomotoru 2 za wysoki prąd minimalny. Serwomotor zachowuje starą wartość.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461

Kod błędu: M503B

Opis błędu: Kompensacja serwomotoru 2 za wysoki prąd maksymalny. Serwomotor zachowuje starą wartość.
Kategoria: Ładowarki
Model: L550,L556,L566,L576,L580,L586
Typ: 456,454,460,457,459,461