Wyszukaj kod błędu:

  • Zresetuj wynik

  • Kategorie

Znalezione kody:

Kod błędu: EB0

Opis błędu: Otwarte sprzęgła; jazda jest niemożliwa, brak hamowania hydrostatycznego. Tryb synchronizacji prądu silnika.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA6

Opis błędu: Joystick (drążek sterowniczy) jest wyłączany. Nie powiodła się kontrola odłączenia (centralny układ elektroniczny nie jest w stanie odłączyć strumieni prądu proporcjonalnego).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA5

Opis błędu: Stop, dalsza jazda tylko z wyłączonym joystickiem (OFF). Uszkodzony prąd na lewym elektromagnesie proporcjonalnym joysticku.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA4

Opis błędu: Stop, dalsza jazda tylko z wyłączonym joystickiem (OFF). Uszkodzony prąd na prawym elektromagnesie proporcjonalnym joysticku.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA3

Opis błędu: Stop, dalsza jazda tylko z wyłączonym joystickiem (OFF). Sprzeczne sygnały nadmiarowe na potencjometrze joysticku.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA2

Opis błędu: Stop, dalsza jazda tylko z wyłączonym joystickiem (OFF). Napięcie potencjometru drążka sterowniczego poza ustawionym zakresem synchronizacji.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: EA1

Opis błędu: Standardowo wybierany jest typ L564. MC6 nie ma zapisanego w pamięci typu urządzenia w Eprom.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E99

Opis błędu: Dalsza jazda możliwa jest tylko na biegu stałym 1 lub 2. Temperatura przekładni powyżej 120 stopni C.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E98

Opis błędu: Przełączenie na pozycję neutralna, po spadku prędkości obrotowej można ponownie włączyć kierunek jazdy. Prędkość obrotowa silnika Diesla jest za wysoka / operator za szybko zjeżdżał ze zbocza.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E97

Opis błędu: Moc pompy jazdy jest redukowana; sygnał akustyczny przez 1 s co 10 s. Redukcja prądu na zaworze proporcjonalnym ciśnienia sterującego z powodu nadmiernej temperatury chłodziwa.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E96

Opis błędu: Następuje przełączenie na pozycję neutralną; po obniżeniu prędkości obrotowej operator może ponownie zmienić kierunek jazdy. Automatyczne hamowanie z powodu nadmiernej prędkości obrotowej silnika Diesla lub serwomotoru jest aktywne przez dłużej niż 3 s / operator zjeżdżał za szybko ze zbocza.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E95

Opis błędu: Na początku bez konsekwencji, potem nadmierna prędkość obrotowa – kod serwisowy 91. Serwomotor 2 obraca się przy otwartym sprzęgle 2.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E94

Opis błędu: Na początku bez konsekwencji, potem nadmierna prędkość obrotowa – kod serwisowy 91. Serwomotor 1 obraca się przy otwartym sprzęgle 1 i 3.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E92

Opis błędu: Redukcja mocy pompy jazdy, sygnał akustyczny przez 1 s co 10 s. Redukcja prądu na zaworze proporcjonalnym ciśnienia sterującego z powodu nadmiernej temperatury oleju hydraulicznego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E91

Opis błędu: Następuje przełączenie na pozycję neutralną; po obniżeniu prędkości obrotowej operator może ponownie zmienić kierunek jazdy. Za wysokie prędkości obrotowe jednego lub obu serwomotorów.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E90

Opis błędu: STOP, maszyna jest wyłączana. Za duże różnice w prędkości obrotowej między członem napędzanym a serwomotorami.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E89

Opis błędu: Możliwa jest jazda tylko na 1. biegu z serwomotorami ustawionymi na maks. kąt obrotu. Prędkość obrotowa serwomotoru jest większa niż prędkość obrotowa członu napędzanego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E88

Opis błędu: Możliwa jest jazda tylko na 1. biegu z serwomotorami ustawionymi na maks. kąt obrotu. Prędkość obrotowa serwomotoru 2 nie zgadza się z prędkością obrotową członu napędzanego i liczbą obrotów serwomotoru 1.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E87

Opis błędu: Możliwa jest jazda tylko na 1. biegu z serwomotorami ustawionymi na maks. kąt obrotu. Prędkość obrotowa serwomotoru 1 nie zgadza się z prędkością obrotową członu napędzanego i liczbą obrotów serwomotoru 2.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E85

Opis błędu: Możliwa jest jazda tylko na 1. biegu z serwomotorami ustawionymi na maks. kąt obrotu. Prędkość obrotowa silnika Diesla wynosi 0, po tym gdy wynosiła już ponad 800 min-1.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E84

Opis błędu: Funkcja Kick Down nie jest aktywna. Przycisk Kick Down jest aktywny po starcie przez dłużej niż 2 min.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E83

Opis błędu: STOP, maszyna jest wyłączana. Występuje nielogiczna kombinacja danych na wejściu przycisku kierunku jazdy.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E81

Opis błędu: Funkcja regulacji mocy jest wyłączana przez rampę w ciągu 20 s. Napięcie na potencjometrze regulacji mocy o 0,3 V poza ustawionym zakresem granicznym przy synchronizacji potencjometru.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E80

Opis błędu: Włączany jest bieg stały 1, jazda tylko powyżej prędkości obrotowej silnika Diesla. Napięcie na potencjometrze pedału gazu o 0,3 V poza ustawionym zakresem granicznym przy synchronizacji potencjometru.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E78

Opis błędu: Brak funkcji automatycznego hamulca tylnej osi. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie hamulca tylnej osi Y16.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E77

Opis błędu: Włączany jest bieg stały 2. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie biegu 3 Y6.3.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E76

Opis błędu: Włączony jest bieg stały 1 i serwomotor 1 jest ustawiony na duży kąt, aby zapobiec nadmiernej prędkości obrotowej. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie biegu 2 Y6.2.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E75

Opis błędu: Następuje przełączenie na zakres jazdy A2-3, funkcja Kickdown nie jest możliwa. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie biegu 1 Y6.1.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E74

Opis błędu: Włączony jest bieg stały 1 i serwomotor 1 jest ustawiony na duży kąt, aby zapobiec nadmiernej prędkości obrotowej. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie proporcjonalnym Y27 doprowadza do serwomotoru 2.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E73

Opis błędu: Włączony jest bieg stały 2, funkcja Kickdown nie jest możliwa. Prąd uszkodzeniowy na elektromagnesie proporcjonalnym Y27 doprowadza do serwomotoru 1.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E72

Opis błędu: Możliwa jest tylko jazda do przodu. Przy uruchomieniu zaworu elektromagnetycznego wstecz Y3 przepływa mniej niż 150 mA prądu lub brak napięcia na wyjściu cyfrowym.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E71

Opis błędu: Możliwa jest tylko jazda wstecz. Przy uruchomieniu zaworu elektromagnetycznego do przodu Y2 przepływa mniej niż 150 mA prądu lub brak napięcia na wyjściu cyfrowym.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E70

Opis błędu: STOP, maszyna jest wyłączana. Prąd uszkodzeniowy na zaworze proporcjonalnym – ciśnienie sterujące Y15.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E69

Opis błędu: Zredukowana siła pociągowa. Pedał regulacji mocy nie powraca do pozycji 0 – pedał zabrudzony.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E68

Opis błędu: Pompa nie przełącza się na niższą moc. Parametr „prąd min. Vmax” ustawiony jest na 800 mA.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E67

Opis błędu: Brak funkcji regulacji mocy. Brak sygnału od czujnika kąta obrotu lub parametr „Regulacja mocy” ustawiony jest na wartość 255.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E66

Opis błędu: Nie powoduje żadnych skutków. Napięcie akumulatora poniżej 17 V.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E65

Opis błędu: Nie powoduje żadnych skutków. Napięcie akumulatora poniżej 17 V.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E62

Opis błędu: STOP, maszyna jest wyłączana. Awaria w komunikacji między główną płytką obwodu drukowanego MC6 a płytką podległą.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E61

Opis błędu: STOP, maszyna jest wyłączana. Awaria w komunikacji między główną płytą obwodu drukowanego MC6 a układem sterowania elektronicznego A1 (CPU).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E60

Opis błędu: Wyjścia nie są podłączone do prądu. Warunki rozruchowe nie są spełnione (prędkość członu napędzanego >1 km/h).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E31

Opis błędu: Brak wskaźnika lub (zamarzł wyświetlacz). Awaria w komunikacji między wyświetlaczem A13 a układem sterowania elektronicznego A1 (CPU).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E30

Opis błędu: Nie powoduje żadnych skutków. Za niska liczba obrotów silnika Diesla (<500 min -1).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E27

Opis błędu: Świeci się pole symbolu – ciśnienie oleju silnikowego. Ciśnienie oleju silnikowego za niskie lub uszkodzony przełącznik (B7).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E26

Opis błędu: Pole symbolu – przegrzanie silnika i poziom płynu chłodzącego H13 pulsuje. Za wysoka temperatura płynu chłodzącego (B20).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E25

Opis błędu: Brak wskaźnika lub (zamarzł wyświetlacz). MC-6 nie transmituje danych do elektronicznego układu sterowania A1 (CPU).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E24

Opis błędu: Świeci się pole symbolu – ciśnienie układu hamulcowego. Za niskie ciśnienie w układzie hamulcowym lub uszkodzony czujnik ciśnienia (B19).
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E22

Opis błędu: Pole symbolu – przegrzanie silnika i poziom płynu chłodzącego H13 świeci się. Za niski poziom płynu chłodzącego.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E21

Opis błędu: Świeci się pole symbolu – ciśnienie oleju silnikowego. Ciśnienie oleju silnikowego za niskie lub uszkodzony dozownik.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500

Kod błędu: E20

Opis błędu: Pole symbolu temperatury chłodziwa H13 pulsuje, ciągły sygnał ostrzegawczy. B20 czujnik termiczny wody chłodzącej, zerwanie przewodu lub zwarcie.
Kategoria: Ładowarki
Model: L-564 2plus2 463
Typ: 8500